Vapaaehtoisten oikeudet ja velvollisuudet

Vapaaehtoisena olet oikeutettu Neuvokkaassa:

 • työnohjaukseen
 • virkistystoimintaan, tuumaustunnit, retket, juhlat
 • saamaan tukea ja ohjausta Neuvokkaan työntekijöiltä
 • kymmenen kopiota

Vapaaehtoisena sinulla on oikeus

 • toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
 • sitoutua itsellesi sopivaksi ajaksi ja itsellesi sopivaan tehtävään kieltäytyä tarjotusta tehtävästä
 • siirtyä muihin vapaaehtoistehtäviin
 • perehdytykseen ja koulutukseen
 • tukeen ja ohjaukseen
 • lopettaa vapaaehtoistoiminta halutessasi
 • ryhmätapaturmavakuutukseen
 • osallistua vapaaehtoisten tapaamisiin ja virkistystoimintaan
 • saada toiminnasta iloa ja jaksamista

Vapaaehtoisena sinulla on velvollisuus

 • toimia vapaaehtoisena, ei työntekijänä
 • toimia päihteettömänä
 • kunnioittaa vaitiolovelvollisuutta
 • pitää kiinni sovituista asioista/sitoumuksista
 • noudattaa vapaaehtoistoiminnan sovittuja pelisääntöjä
 • ilmoittaa ajoissa, jos tulee este hoitaa sovittu tehtävä
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • huolehtia omasta jaksamisestasi vapaaehtoisena
 • ilmoittaa asiakkaan tuen tai avun tarpeesta ohjaajallesi, jos asiakkaan tilanne on huonontunut
 • ilmoittaa yhteyshenkilöllesi, jos haluat lopettaa vapaaehtoisena toimimisen