YhES

YhES
Yhdistykset Etelä-Savossa Järjestöneuvottelukunta

YHES – Yhdistykset Etelä-Savossa -verkkoalusta on avautunut!

logo: YhES Yhdistykset Etelä-Savossa Järjestöneuvottelukunta

Tiesitkö, että Etelä-Savon maakunnassa toimii järjestöneuvottelukunta YhES – Yhdistykset Etelä-Savo?

YhES on perustettu 2019 osana maakuntaliiton toimintaa ja yhteyshenkilöinä toimivat Emmi Fjällström ja Eveliina Pekkanen. Järjestöneuvottelukunta on maakunnan alueella toimivien yhdistysten ja järjestöjen monialainen yhteistyöelin. Neuvottelukunta koostuu 18 yhdistysten edustajasta ja 1 kunnan edustajasta, sekä heidän varajäsenistään.

Etelä-Savossa aktiivisesti toimivia järjestöjä ja yhdistyksiä on noin 3000 ja niiden toiminta on merkittävä osa maakunnallista hyvinvointityötä. YhES-järjestöneuvottelukuntan tekee näiden 3000 yhdistyksen ja järjestön toimintaa näkyväksi ja sen jäsenet edustavat alueen eri alan yhdistyksiä ja kattavasti koko Etelä-Savon maakuntaa.

Näin YhES-järjestöneuvottelukunta vaikuttaa:

  • Ylläpitää aktiivista ja vaikuttavaa järjestöjen ja muiden toimijoiden välistä vuoropuhelua maakunnassa
  • Jalkauttaa järjestöstrategiaa Etelä-Savon alueella
  • Vaikuttaa siihen, että kunnat, kuntayhtymät ja järjestöt sekä maakunta toimivat yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
  • Edistää kansalaisten, yhdistysten ja järjestöjen osallisuus- ja osallistumismahdollisuuksien toteutumista
  • Antaa lausuntoja ja suosituksia järjestöyhteistyön edistämiseksi sekä tekee aloitteita

Tutustu yhdistysten luomaan Järjestöstrategiaan!

Täältä löytyy järjestöneuvottelukunnan kokoonpano, pöytäkirjat ja neuvottelukunnan toimintasäännöt

Maakunnallisen osallisuustyön sivustolta löydät osallisuuden tietoa ja materiaalia, sekä osallisuusohjelman PDF-tiedostona.

Tutustu järjestöneuvottelukunnan facebook-sivuihin!